kolejność wyrzynania się ząbków

Pierwsze zęby mleczne pojawiają się około szóstego – siódmego miesiąca życia. Jest ich w sumie 20 (po dziesięć
w szczęce i w żuchwie). Zęby mleczne dzielą się na 3 grupy: w połowie każdej szczęki są dwa siekacze,
jeden kieł i dwa trzonowce. Zaczynają wypadać około szóstego roku życia.

4 - 10 miesiąca
5 - 11 miesiąca
6 - 12 miesiąca
10 - 18 miesiąca
12 - 20 miesiąca
18 - 30 miesiąca